Rolstoelvervoer

Het rolstoelvervoer wordt verzorgd met rolstoelbussen die hiertoe speciaal zijn toegerust. Onze rolstoelvoertuigen zijn nieuw en volledig uitgerust met de beschikbare technieken voor rolstoelvoertuigen. Iedere chauffeur die rolstoelinzittenden vervoert, heeft kennis van en houdt zich aan de geldende veiligheidsprocedures met betrekking tot rolstoelvervoer.

In 2001 is landelijk de Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden opgesteld. Hierin is opgenomen hoe rolstoelinzittenden zo veilig mogelijk vervoerd kunnen worden. Uiteraard conformeert Taxibedrijf van Kampen zich aan deze code. Daar rolstoelinzittenden het vervoer anders ervaren dan een persoon welke op een normale zitplaats in het voertuig kan, willen wij geen concessies doen op het gebied van veiligheid en comfort voor rolstoelinzittenden.